2019 m. ataskaita

Gautos lėšos iš viso: 107 015€

2% GPM – 19 998€

“Gerojo lašelio” akcija – 22 852€

Fiziniai asmenys – 22 605€

Juridiniai asmenys – 39 141€

Užsienio valiutos konvertavimas – 2 419€

Gautos lėšos per Paypal – 1 354€

Panaudota lėšų iš viso: 104 433€

Darbo užmokestis – 30 040€

Medicininė įranga – 11 500€

Reklama – 3 115€

Teisinės paslaugos – 756€

Renginių išlaidos – 6 116€

Kanceliarinės prekės – 772€

Konsultacinės paslaugos – 210€

Ryšių paslaugos – 201€

Pinigų inkasacinės paslaugos – 224€

ICCCPO nario mokestis – 600€

Knygelės „Kitas vaikas“ – 709€

Metinė marketingo paslauga – 1 029€

Vertimo paslaugos – 256€

Įnašas į projektus – 8 900€

Lėšos perkeltos statybų darbams vykdyti – 39 555€

Swedbank, pašto paslaugos ir kt. – 450€

Ligoninės patalpų remontas gauta viso: 139 352,59 €

Panaudotos lėšos patalpų remontui 128 524,57€

Swedbank paslaugoms 23,59€

Pervestos lėšos „Kaukėno“ Paramos fondui – 32 731,56€

Parama-dovana Asociacijos Partnerių ir Remėjų, viso: 12 842€

 

DĖKOJAME UŽ PARAMĄ:

 • BAZAR INTERNATIONAL ASBL;
 • AMBER PAPER UAB;
 • COMPENSA;
 • UAB MINISITA;
 • HUMANAPPCOMMUNITY;
 • VIRTUSTREAM LT UAB;
 • EUROPOS SĄJUNGOS ŽMOGAUS TEISINGUMO TEISMUI;
 • 4 VERSLAI;
 • MONERE LEGE;
 • AGRIJA;
 • GETSPACE;
 • TIKETA;
 • TETRAMS: DOMINO, KEISTUOLIŲ, NACIONALINIAM DRAMOS, VILNIAUS KAMERINIAM;
 • “GEROJO LAŠELIO” DALYVIAMS, 2% GPM, PALATŲ RENOVACIJOS RĖMĖJAMS IR VISIEMS, PRISIDĖJUSIEMS PRIE MŪSŲ VEIKLOS, TARIAME NUOŠIRDŲ AČIŪ!
Scroll to top