Atmintinė apie lengvatas

                    LENGVATOS  APIBŪDINIMAS  IR  TEISĖS  AKTAI  
1. VAISTAI 100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti bei į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui.
Sveikatos draudimo įstatymas.
2. GYDYMAS Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą.
Kompensuojama 90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio)  gydymo kainos.
Sveikatos draudimo įstatymas.
3. TECHNINĖS  PAGALBOS PRIEMONĖS  Išduodamos ir remontuojamos nemokamai.
Klausos aparatą nemokamai turi teisę gauti visi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu : suaugusieji – aparatą vienai ausiai, o vaikai iki 12 metų – aparatus vienai arba abiems ausims.
Nemokamai klausos aparatai išduodami vieną kartą per 5 metus.
4. ORTOPEDIJOS  TECHNIKA Kompensuojama visa bazinė ortopedijos technikos kaina.
5. TRANSPORTO  IŠLAIDŲ  KOMPENSAVIMAS Neįgalūs vaikai, kuriems nustatyti medicininiai požymiai transporto išlaidoms gauti, turi teisę kiekvieną mėnesį gauti 0,25 MGL dydžio (9.50 €) transporto išlaidų kompensaciją.
Šeimos, auginančios neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 MGL dydžio (1204 €) lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
Lietuvos Respublikos transporto įstatymas.
6.  NAUDOJIMOSI  TRANSPORTU  LENGVATOS Teisė įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba mėnesinį vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekino autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida, bei juos lydintis vienas asmuo.
Transporto lengvatų įstatymas.
Neįgaliems vaikams taikomos pagrindinės lengvatos
7. GYVENAMASIS  PLOTAS Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, iki 2002-12-31 lengvatinėmis sąlygomis gavusiems kreditus ir po 2003-01-01 šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas – padengiama 20 procentų suteikto kredito likučio sumos.
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo įstatymas.
Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, turinčioms būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka (34754 € būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį).
Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas.
Subsidija būsto kredito daliai padengti. Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas – padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.
Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas.
Šeima, kurioje yra neįgalus vaikas, gyvenanti savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis 1 šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv. m.. turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.
 Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas.
Šeimose. Kuriose yra neįgalus vaikas ir turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, kuriose yra neįgalus vaikas.
Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas.
8. DARBAS Darbuotojai, turintys neįgalių vaikų negali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus arba siunčiami į komandiruotes, jeigu patys nesutinka.
Darbo kodeksas.
Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), apmokant už tai iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir ūkio lėšų.
Darbo kodeksas.
9. ATOSTOGOS Darbuotojams, vieniems auginatiems neįgalų vaiką, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos.
Darbo kodeksas.
Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių nepertraukiamo darbo įmonėje, turi darbuotojai vieni auginantys neįgalų vaiką.
Darbo kodeksas.
10. ŽEMĖ Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, savivaldybių tarybų sprendimu nuo perkamo žemės sklypo vertės priedo dėl inžinierinių statinių mokėjimo gali būti atleidžiamos.
11. INDĖLIAI Pirmaeilio išmokėjimo apskaičiuotos kompensavimo sumos teisė šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus arba slaugytojams (sutuoktiniams, tėvams, globėjams, rūpintojams), slaugantiems namuose visiškos negalios invalidus, taip pat I grupės invalidus nuo vaikystės.
Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymas.
12. UGDYMAS  IR  MOKSLAS Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka neįgalūs vaikai aprūpinami specialiosiomis ugdymo, mokymo priemonėmis, jiems pritaikoma mokymosi vieta. Ugdomi, mokomi atsižvelgiant į jų sugebėjimus, polinkius, fizinę ir psichinę būklę bendrose ugdymo, mokymo įstaigose gyvenamojoje vietoje, namuose arba specialiosiose įstaigose. Ugdymo, mokymo įstaigos negali atsisakyti priimti neįgalaus vaiko dėl jo negalios.