„Pyragų diena – 2018“ Londone


Londone, Lituanica Becton prekybos centre ir Lietuvių knygyne Knygnesys.co.uk įvyko „Pyragų diena – 2018“. Ją puikiai organizavo ir palaikė Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė, Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos ir organizacija „Gyvenu Žaliai“.

Šios kvapnios dienos metu, per porą valandų, buvo suaukota 300 svarų! Ačiū tautiečiams, kurie prisidėjo prie šios akcijos, o garsiausi ir didžiausi padėkos žodžiai skirti Aušrai Jakubauskaitei – Sadauskienei, Virginia Cramer, Albina Lietuve, Kristinai Jociutei, Brigitai Jocienei ir Danutei Taparauskienei! Esate pačios geriausios skaniausių pyragų kepėjos bei Paguodos palaikytojos!

Siunčiame stiprų apkabinimą visiems palaikiusiems!

Scroll to top