Remėjai

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ  PARAMĄ, SUTEIKTĄ
2016 METAIS

UAB „IGNOLITA”,
UAB  „IGNOLITOS MEDIENA” ,
Agrotrade UAB M TRANSPORTAS“,
UAB „Services
UAB „StepArc” projektų vadovui J. Jurkšui,
Danish Chamber of Commerce kolektyvui už transportą į konferenciją “Tarptautinei vaikų vėžio dienai ” paminėti,
Stano ir Gražvydui Sidiniauskui,
United voices of children,
UAB “Utenos Indra”,
Asociacijai “Jaunimo taškas”
p. Egidijui ir Daliai Staškevičiams,
Karoliniškių muzikos mokyklos auklėtiniams  ir jų mokytojams, Balionėlis.lt savininkei p. Editai Lesnickienei už pagalbą organizuojant Šv. Kalėdų popietę.

Visiems fiziniams asmenims parėmusiems asociaciją “Paguoda” asmeninėmis lėšomis ir 2% GPM.

 

Asociacijos valdyba