Vėžio tarybos posėdis


Asociacijos vadovė Daiva Žaromskienė dalyvavo Vėžio tarybos posėdyje.
Posėdžio darbotvarkė:

1. Onkologinės pagalbos organizavimo šalyje 2014–2017 metais vertinimo kriterijų reikšmių dinamikos pristatymas ir aptarimas (I. Cechanovičienė).
2. 2017 m. onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodikliai specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose įstaigose (I. Cechanovičienė, klinikinių duomenų vertinimas – T. Poškus ir kt.).
3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių plano vykdymo 2017 metais ataskaitos pristatymas ir aptarimas (I. Cechanovičienė, ES lėšomis finansuotinų veiklų vykdymo ataskaita – A. Suveizdienė).
4. Linijinių greitintuvų atnaujinimo plano 2017 m. vykdymo ataskaita (I. Cechanovičienė).
5. Informacija apie praėjusio posėdžio metu priimto nutarimo Higienos institutui kartu su Nacionaliniu vėžio institutuparengti ir išsiųsti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms aplinkraštį apie mirties priežasties kodavimą įvykdymą.

Su 2014–2017 metų onkologinės pagalbos vertinimo kriterijais galima susipažinti: https://sam.lrv.lt/lt/

Scroll to top