Vienkartinė pašalpa

Asociacija “Paguoda” gali suteikti vienkartinę pašalpą tik savo asociacijos nariams.

Vienkartinei pašalpai gauti reikalingi dokumentai:

 1. Laisvos formos tėvelių, globėjų prašymas pašalpai gauti.
  Jame turi būti nurodyta:
  -vaiko vardas,pavardė;
  -diagnozė;
  -šeimos mėnesinės pajamos ir narių skaičius;
  -kokiam tikslui reikalinga pašalpa;
  -pašalpos dydis;
  -reikalingų vaistų kiekis ir kaina;
  sąskaitos banke numeris į kurią bus pervedama pašalpa.
 2. Jei perkami vaistai, reikia gydančio gydytojo raštiško patvirtinimo apie vaistų paskyrimą ir reikalingumą.

Jei nesate asociacijos “Paguoda” narys, bet norite juo tapti turite užpildyti prašymą.(prašymo forma)
Esant finansinei asociacijos galimybei Jūsų prašymas bus patenkintas “Paguoda” valdybos sprendimu.

Asociacijos valdyba