2009 m. ataskaita

  • 2009 m. ICCCPO nario mokestis 500 EUR;
  • 2009 m. pavasarį bendri renginiai su TPA Vilniaus miesto poskyrio vaikais (keramikos pamokėlės, koncertai…);
  • 2009 m. Velykinis keistuolių teatro spektaklis “Zuikis puikis”;
  • 2009 m. birželio mėn. vaikų gynimo dienai skirtas renginys kartu su “Džiaugsmo aitvarais”;
  • 2009 m. liepos 22 – rugpjucio 2 d – vaikų stovykla Italijoje – 8149 Lt;
  • 2009 m. rugsėjis – Pažintinė – poilsinė kelionė į Neringą – 3683 Lt;
  • 2009 m. spalio mėn. susitikimas – koncertas su aktoriumi G. Storpirščiu ir jo sūnumi Ainiumi;
  • 2009 m. gruodžio 4 d. – Paramos ir labdaros koncertas Šv. Jonų bažnyčioje;
  • 2009 m. gruodžio mėn. Kalėdinis renginys kartu su “Džiaugsmo aitvarais”;
  • 2009 m. suteikta parama ligoninei: nupirkti vaistai, reagentai ir kt.; sumokėta už transpoto paslaugas tyrimams gabenti; nupirkti roletai palatų langams; atliktas trijų palatų remontas; nupirktos knygelės žaidimų kambariui; nupirkti šaldytuvai bei kitos buitinės, ūkinės prekės.