2012 m. ataskaita

  • 2012 m. ICCCPO nario mokestis 500 EUR;
  • 2012 m.  sausio- vasario mėn. šokių terapija Mamoms su terapijos specialiste Ramune;
  • 2012 m. balandžio mėn. švenčiame Šv. Velykas Vaikų Onkohematologiniame centre. Popietinė arbata su p. Teresėlės keptais pyragais;
  • 2012 m. rugsėjo mėn. 06 d. kartu su Margininkų bendruomene Margininkų bažnyčioje organizavome paramos koncertą “Baltas paukštis”. Koncerte dalyvavo Liudas Mikalauskas ir styginių ansamblis “Bass Archo”. Surinktos lėšos (2000 Lt.) skirtos onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimoms;
  • 2012 m. gruodžio mėn. 11 d. kartu su Vilniaus kolegijos Menų fakultetu ir asociacija “Jaunimo taškas” organizavome paramos koncertą “Christmas with Joy“. Surinktos lėšos (2400 Lt) skirtos sergantiems vaikams ir jų šeimoms remti;
  • 2012 m. suteikta parama ligoninei: nupirkta skalbyklė (1400Lt).