2019 m. ataskaita

GAUTOS LĖŠOS Į ASOCIACIJOS SĄSKAITĄ VISO: 107 015 Eur.

FIZINIŲ ASMENŲ – 22 605 Eur.
JURIDINIŲ ASMENŲ – 39 141 Eur.
GEROJO LAŠELIO AKCIJA – 22 605 EUR.
UŽSIENIO VALIUTOS KONVERTAVIMAS – 2 419 Eur.
GAUTOS LĖŠOS PER Paypal – 1 354Eur.

ASOCIACIJOS IŠLAIDOS VISO: 104 433 Eur.

RĖMĖME:

Skyrėme lėšas Kaulų čiulpų transplantacijos poskyriui – 11 500 Eur.
Renovavome vaikų onkohematologijos centro palatas – 128 524 64 Eur.
Asociacijos narei šeimai parama vaistais – 243,84 Eur.
Parama gydytojai dalyvavimui NOPHO organizacijos konferencijoje – 494,39 Eur.
Kanceliarinės prekės Vaikų žaidimų kambariui – 772 Eur.
Renginiai, skirti vaikams – 6 116 Eur.
Knygelė “ Kitas vaikas”  – 965 Eur.

DĖKOJAME:

BAZAR INTERNACIONAL ASBL
AMBER PAPER UAB
COMPENSA
UAB MINISITA
HUMANAPPCOMMUNITY
VIRTUSTREAM LT UAB
EUROPOS SĄJUNGOS ŽMOGAUS TEISINGUMO TEISMUI
4 VERSLAI
MONERE LEGE
AGRIJA
GETSPACE
TIKETA
TEATRAMS; DOMINO,KEISTUOLIŲ,NACIONALINIAM DRAMOS TEATRUI,VILNIAUS KAMERINIAMS
GERUMO LAŠELIO DALYVIAMS,2% GPM, PALATŲ RENOVACIJOS RĖMĖJAMS IR VISIEMS,PRISIDĖJUSIEMS PRIE MŪSŲ VEIKLOS,TARIAME NUOŠIRDŲ AČIŪ!.