Stovykla „Olimpinės pergalės“ dalinai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

Į šią stovyklą kviečiami sergančių vaikų šeimos nariai : broliai, sesės. Stovyklos metu vyks judrūs užsiėmimai prie jūros, muzikos ir kitos nuotaikingos veiklos, organizuojama išvyka į Vinetu kaimą, naktinis žygis.

Programa siekiama skatinti
turiningą vaikų vasaros poilsį

Programa siekiama skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, skiriant dėmesio vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvimui, suteikiant galimybių gerinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą meninės išraiškos, kūrybiškumo ir aktyvumo dėka.

Kiekvienas taps laimėtoju

Stovykloje „Olimpinės pergalės“ kiekvienas iš dalyvaujančių taps laimėtoju, kadangi turės pasiekti asmeninį tikslą – tapti stipriu ir fiziškai aktyviu. Vaikai ir paaugliai išbandys, patirs ir supras sveikatinimo veiklos ir aktyvaus laisvalaikio naudą, dalyvaus aktyviose kūrybiškumą skatinančiose programose.

Bus skatinama vaikų socialinė atsakomybė

Vyks meninės raiškos veiklos, muzikos, judesio užsiėmimai, aktyvi įtraukianti veikla, skatinanti kūrybiškai mąstyti, gerinti bendradarbiavimo, komunikacijos ir kitus gerai psichinei sveikatai reikalingus įgūdžius. Daug dėmesio bus skiriama vaikų socialinei atsakomybei – kalbama apie jūrų, vandenynų taršą, ekologijos svarbą kiekvieno kasdieniniame gyvenime.

#Paguoda #BūtiKartu

Stovykla „Olimpinės pergalės“ dalinai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

Į šią stovyklą kviečiami sergančių vaikų šeimos nariai : broliai, sesės. Stovyklos metu vyks judrūs užsiėmimai prie jūros, muzikos ir kitos nuotaikingos veiklos, organizuojama išvyka į Vinetu kaimą, naktinis žygis.

Programa siekiama skatinti
turiningą vaikų vasaros poilsį

Programa siekiama skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, skiriant dėmesio vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvimui, suteikiant galimybių gerinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą meninės išraiškos, kūrybiškumo ir aktyvumo dėka.

Kiekvienas taps laimėtoju

Stovykloje „Olimpinės pergalės“ kiekvienas iš dalyvaujančių taps laimėtoju, kadangi turės pasiekti asmeninį tikslą – tapti stipriu ir fiziškai aktyviu. Vaikai ir paaugliai išbandys, patirs ir supras sveikatinimo veiklos ir aktyvaus laisvalaikio naudą, dalyvaus aktyviose kūrybiškumą skatinančiose programose.

Bus skatinama vaikų socialinė atsakomybė

Vyks meninės raiškos veiklos, muzikos, judesio užsiėmimai, aktyvi įtraukianti veikla, skatinanti kūrybiškai mąstyti, gerinti bendradarbiavimo, komunikacijos ir kitus gerai psichinei sveikatai reikalingus įgūdžius. Daug dėmesio bus skiriama vaikų socialinei atsakomybei – kalbama apie jūrų, vandenynų taršą, ekologijos svarbą kiekvieno kasdieniniame gyvenime.

#Paguoda #BūtiKartu