Paguoda būti kartu Paguoda-tai pirmoji
labdaros organizacija
Lietuvoje.

Apie mus

„Paguoda“ – pirmoji labdaros organizacija Lietuvoje, pradėjusi veiklą
1993 m.
Mūsų organizacija vienija onkologinėmis ir hematologinėmis ligomis
sergančių vaikų tėvus, globėjus, medicinos darbuotojus ir visus
norinčius padėti kovoti su liga ir jos pasekmėmis.

Organizacijos įkūrėjai yra profesorė Lina Ragelienė ir onkologinio skyriaus pradininkas Aleksandras Savinas.
Vaikų ligoninės ir hematologinio skyriaus vadovų iniciatyvai pritarė Vokietijoje sukurtos organizacijos sergantiems Lietuvos vaikams remti „Kinderhilfe für Litauen“ vadovai Regina ir Gerhardas Fedeler‘iai, su kuriais „Paguoda“ surengė didelius labdaros koncertus Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, ir Berlyne. Taip buvo įkurta „Paguoda“, kurios pirmąja asociacijos vadove tapo sėkmingai pasveikusios mažosios pacientės mama Marija Chmieliauskienė.

Psichologinė pagalba tėvams

Pirminis asociacijos įkūrimo tikslas – psichologinė pagalba tėvams.

Siekdama padėti vaikams ir jų tėvams, „Paguoda“ įrengė psichologo kabinetą, žaidimų kambarį, nemokamą pagalbos liniją, išleido pirmąsias knygeles: „Jeigu Jūsų vaikas serga leukemija“, „Tu ne vienišas“, „Kaulų čiulpų transplantacija“.

Per pastaruosius metus išsiplėtė asociacijos veikla. Aktyviai dalyvaujame kuriant ir keičiant įstatymus, atstovaujame pacientus įvairiose valstybinėse institucijose, didelį dėmesį skiriame švietėjiškai visuomenės veiklai. Reikšmingiausias pasiekimas – tai suburta sergančiųjų ir pasveikusių vaikų, jų brolių ir sesių, tėvelių bendruomenė, kuri kiekvienais metais susitinka „Tarptautinės vėžiu sergančių vaikų dienos“ minėjimo proga. Šie susitikimai yra patys svarbiausi: papasakotas sėkmės istorijas ne visada perskaitysi knygoje. Tai tikra patirtis, kuria susitikusios šeimos dalijasi.

Tikslas

Asociacijos tikslas yra teikti psichologinę ir materialinę paramą sergantiems vaikams ir jų artimiesiems, prisidėti prie šeimos gydymo išlaidų.

Būti
kartu

Vizija

„Paguodos“ vizija yra suburti Lietuvos vėžiu sergančius ir sirgusius, artimuosius, globėjus bei medicinos darbuotojus  į vieningą bendruomenę, kuri dalintųsi savo patirtimi ir padėtų sėkmingai integruotis į visuomenę.

Misija

„Paguoda“ siekia išmintingai padėti šeimoms gydyti ir slaugyti vėžiu sergančius vaikus.

Istorija

1993 m.

1999 m.

2010 m.

2017 m.

Profesorė Lina Ragelienė

Profesorė Lina Ragelienė

Gyd. Aleksandras Savinas

Gyd. Aleksandras Savinas

Įkurta Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“.

Tapo tarptautinės vaikų vėžio organizacijos CCI nare.

Apdovanota LNK „Gerumo sparnu“.

Apdovanota Lietuvos sveikatos ministerijos ir Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės padėkos raštais.

Pasiekimai

Pasiekimai

Siekiame pergalių dėl kiekvieno vaiko, kuriam reikia pagalbos.

  • 1999 m. pirmieji tapome tarptautinės organizacijos „CCI International Children Cancer“ nariais.
  • 2002 m. pradėjo veikti „Paguodos“ nemokama psichologinės pagalbos linija.
  • 2002 m. įkurtas psichologo kabinetas, žaidimų kambarys.
  • 2002 m. „Paguoda“ įsteigė Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą. 2003 m. išleistos pirmosios knygelės „Jei vaikas serga leukemija“, „Nupiešk man piešinį“.
  • 2003 m. reabilitacijos ir socialinės integracijos parama Lietuvos šeimoms, auginančioms onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Pagrindiniai rėmėjai „Hansa bankas“ ir „Lietuvos telekomas“.
  • 2004 m. Lietuvos kamerinio orkestro labdaros koncertas Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje.
  • 2010 m. apdovanota LNK „Gerumo sparnu“.
  • 2017 m. apdovanota Lietuvos sveikatos ministerijos ir Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės padėkos raštais.
  • 2020 m. tapome „15min.lt“ iniciatyvos „Šiemet buvau geras“ ambasadoriais, vieninteliais iš 24-ių onkologijos organizacijų Lietuvoje.

Kuo Asociacija skiriasi nuo Labdaros ir paramos fondo?

Asociacija apibrėžiama kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra atstovauti jos narių – bendraminčių interesams, kurie susivienijo į asociaciją, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti narių interesus bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija vienija bendraminčius, kurie bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir padeda spręsti iškilusias problemas bei bendrauja su užsienyje esančiomis panašaus tipo organizacijomis. Asociacijai keliami ir atitinkami reikalavimai, kad jos steigėjų būtų ne mažiau kaip 3 – tai susiję su asociacijos tikslais atstovauti narių interesams ir juos ginti. Todėl į Asociacijas daugiausia vienijasi asmenys ar įmonės, pagal interesų grupes. Vėžio asociacijos „Paguoda“ interesų grupė yra onkologinėmis ir hematologinėmis ligomis sergančių vaikų tėvai, globėjai, medicinos darbuotojai ir visi norintys padėti kovoti su liga ir jos pasekmėmis.

Kuo Asociacija skiriasi nuo Labdaros ir paramos fondo?

Asociacija apibrėžiama kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra atstovauti jos narių – bendraminčių interesams, kurie susivienijo į asociaciją, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti narių interesus bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija vienija bendraminčius, kurie bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir padeda spręsti iškilusias problemas bei bendrauja su užsienyje esančiomis panašaus tipo organizacijomis. Asociacijai keliami ir atitinkami reikalavimai, kad jos steigėjų būtų ne mažiau kaip 3 – tai susiję su asociacijos tikslais atstovauti narių interesams ir juos ginti. Todėl į Asociacijas daugiausia vienijasi asmenys ar įmonės, pagal interesų grupes. Vėžio asociacijos „Paguoda“ interesų grupė yra onkologinėmis ir hematologinėmis ligomis sergančių vaikų tėvai, globėjai, medicinos darbuotojai ir visi norintys padėti kovoti su liga ir jos pasekmėmis.

Asociacija turi paramos statusą

Vėžio asociacija „Paguoda“ turi paramos statusą – gali gauti ir/ar skirti lėšų paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui ir sportui, taip pat padėti susiklosčius stichinių nelaimių ir ypatingos padėties situacijoms. „Paguoda“ turi teisę naudoti lėšas Įstatuose numatytiems onko-hematologiniams tikslams įgyvendinti.

Asociacija turi paramos statusą

Vėžio asociacija „Paguoda“ turi paramos statusą – gali gauti ir/ar skirti lėšų paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui ir sportui, taip pat padėti susiklosčius stichinių nelaimių ir ypatingos padėties situacijoms. „Paguoda“ turi teisę naudoti lėšas Įstatuose numatytiems onko-hematologiniams tikslams įgyvendinti.

Labdaros fondas – viešasis juridinis asmuo, turintis savo turto

Labdaros ir paramos fondai apibrėžiami kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris gali būti steigiama vieno fizinio ar juridinio asmens, kuris valdo, naudoja, jam perduotą ir savo įsigytą turtą, tuo turtu disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdara ir parama, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos siekimu nesusijusiomis sferomis. tenkinti viešuosius, t.y. visuomenės interesus mokslinėje, kutūrinėje, švietimo, sveikatos ir kitose srityse.

Labdaros fondas – viešasis juridinis asmuo, turintis savo turto

Labdaros ir paramos fondai apibrėžiami kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris gali būti steigiama vieno fizinio ar juridinio asmens, kuris valdo, naudoja, jam perduotą ir savo įsigytą turtą, tuo turtu disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdara ir parama, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos siekimu nesusijusiomis sferomis. tenkinti viešuosius, t.y. visuomenės interesus mokslinėje, kutūrinėje, švietimo, sveikatos ir kitose srityse.

Parama naudojama visuomenės interesams tenkinti

Labdaros ir paramos fondo neliečiamasis kapitalas – tai fondui perduotos ir nuo kito jo turto neribotam laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautas pajamas fondas naudoja savo įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems veiklos tikslams įgyvendinti. Labdaros ir paramos fondų tikslas – tenkinti viešuosius t.y. visuomenės interesus vienoje ar keletoje veiklos sričių. Labdaros ir paramos fondo veiklos sričių skaičių lemia fondo steigėjo/jų sprendimai.

Parama naudojama visuomenės interesams tenkinti

Labdaros ir paramos fondo neliečiamasis kapitalas – tai fondui perduotos ir nuo kito jo turto neribotam laikui atskirtos lėšos, iš kurių investavimo gautas pajamas fondas naudoja savo įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems veiklos tikslams įgyvendinti. Labdaros ir paramos fondų tikslas – tenkinti viešuosius t.y. visuomenės interesus vienoje ar keletoje veiklos sričių. Labdaros ir paramos fondo veiklos sričių skaičių lemia fondo steigėjo/jų sprendimai.