Biomedicininiai
tyrimai

2015 m. rugsėjo 17d. įstatymas Nr.XII – 1938

Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme yra panaikinta nuostata dėl vaiko teisių apsaugos skyrių sutikimo, nustatytas vaiko sutikimas dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose, teisės aktuose numatyta išsamesnė vaiko nuomonės išklausymo ir sutikimo procedūra, bei informacijos pateikimas vaiko teisių apsaugos skyriams, kurie atsižvelgdami į turimą informaciją apie šeimą patikrintų ar šeima nėra įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą.

Dėl vaiko dalyvavimo biomedicininiame tyrime asmens sutikimą dalyvauti tyrime duoda vaiko atstovas pagal įstatymą, tačiau jeigu vaikas, gebantis suprasti jam pateiktą informaciją, pareiškia norą nedalyvauti biomedicininiame tyrime ar, jeigu vaikas tokiame biomedicininiame tyrime jau dalyvauja, jame nebedalyvauti, vaiko dalyvavimas tyrime nepradedamas ar nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja paties vaiko interesams.

Ar vaiko noras nedalyvauti tyrime neprieštarauja vaiko interesams, sprendžia vaiko atstovai pagal įstatymą, atsižvelgdami į tyrėjo nuomonę.

Kai biomedicininiame tyrime dalyvauja vaikai, priimant sprendimą dėl pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, liudijimo išdavimo Lietuvos bioetikos komiteto posėdyje dalyvauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas.Vaiko dalyvavimo biomedicininiame tyrime tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministras.