Darbas

Papildomas rėmimas

Darbo rinkoje papildomai remiami:

  • neįgalieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
  • šeimos pasirinkimu vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai auginantis neįgalų vaiką iki 18 metų.

Užimtumo rėmimo įstatymas (4 straipsis)

Įdarbinimas subsidijuojant:

  • darbdaviams, įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį asmenį per visą jų darbo laikotarpį mokama faktiškai dirbtą laiką pagal LRV patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio subsidija;
  • darbdaviams įdarbinusiems asmenis, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ir šeimos pasirinkimu vaiko motiną (įmotę) arba tėvą (įtėvį), vaiko globėją, rūpintoją, faktiškai auginantį neįgalų vaiką iki 18 metų, subsidijos darbo užmokesčiui mokamos iki 12 mėnesių.

Užimtumo rėmimo įstatymas (26 straipsnis)

Neapmokestinamas darbo užmokesčio dydis -800 litų – asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

Neapmokestinamas darbo užmokesčio dydis -600 litų- asmenims, kuriems nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (20 straipsnis)

Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), apmokant už tai iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir ūkio lėšų.

Darbo kodeksas (214 straipsnis)