Kas tai yra šiuolaikinis gydymo protokolas?

• Rengiant naują ŪLL gydymo protokolą viena svarbiausių užduočių yra sudaryti sąrašą tyrimų, kuriuos reikia atlikti, norint tiksliai nustatyti kiekvieno vaiko ŪLL tipą. Anksčiau buvo manoma, kad ŪLL yra viena liga, tačiau vėliau paaiškėjo, kad yra daug skirtingų biologinių ŪLL tipų, kuriems kartais reikia skirtingo gydymo. 

 

• Protokole turi būti aiškios rekomendacijos, kaip matuoti gydymo efektyvumą. ALL2008 protokole yra trys laikotarpiai, kada tiriama, kiek leukeminių ląstelių dar liko kaulų čiulpuose. Atsakas į gydymą yra pagrindinis kriterijus, pagal kurį sprendžiama, kokio intensyvumo gydymą reikia skirti kiekvienam konkrečiam vaikui. 

 

• Protokole turi būti apgalvotai aprašyta, kaip teisingai suskirstyti ligonius į rizikos grupes. Gydymo intensyvumo grupė priklauso nuo to, kokiam biologiniam tipui liga priklauso ir koks buvo pradinis atsakas į gydymą (t.y., kiek leukeminių ląstelių liko kaulų čiulpuose atitinkamais gydymo periodais). Suskirstymas į gydymo rizikos grupes yra ypatingai svarbus. Tai reiškia, kad reikia nuspręsti, kokio intensyvumo gydymą vaikas turi gauti, norint suteikti jam didžiausią galimybę pasveikti. ALL2008 protokole yra trys rizikos grupės. Kiekvienos jų gydymas yra skirtingas. Daugiau apie ALL2008 protokolo rizikos grupes galite pasiskaityti skyrelyje “Kokios yra ALL2008 protokolo rizikos grupės”

 

• Protokole nurodytas gydymas turi būti toks, kad kiekvienas vaikas gautų jam tinkamą gydymą. Jame turi būti detaliai nurodyta, kaip konkrečiai kiekvienas citostatikas veikia kiekvienos rizikos grupės schemose. Protokole nurodyta ir kaip reikia elgtis išsivysčius šalutinėms reakcijoms. 

 

• Protokolas gilina mūsų žinias ir supratimą apie ŪLL. Šiuo tikslu visi svarbūs duomenys ir informacija apie vaiką, ligą ir gydymą kaupiami duomenų bazėje. Vėliau šie duomenys atidžiai išanalizuojami tam, kad išvadomis būtų galima pasinaudoti sudarant sekantį ŪLL gydymo protokolą. Planuojama, kad kitas protokolas turėtų būti pradėtas taikyti gydymui 2014 m. Duomenų bazėje sukaupta informacija yra labai slapta. Ji prieinama tik keletui žmonių iš ALL2008 protokolo stebėjimo komiteto. 

 

• Protokolas bandys atsakyti į svarbius mokslinius klausimus. Nors mes ir žinome, kokį gydymą reikia skirti ŪLL gydymui, iki šiol yra likę neatsakytų klausimų. Dalį klausimų bandysime atsakyti analizuodami duomenų bazėje sukauptą informaciją. Be to, sudarydami protokolą, mes nusprendėme atsakyti į tris klausimus, kurie šiuo metu mums pasirodė svarbiausi. Tam protokolo rėmuose sukonstravome tris taip vadinamus randomizuotus tyrimus. Lietuva randomizuotuose tyrimuose nedalyvauja, todėl jei norite daugiau apie juos sužinoti, galite plačiau pasiskaityti Švedijos vaikų vėžio fondo Barncancerfonden puslapyje esančioje informacijoje anglų kalba.

 

<<          >>

Scroll to top