Socialinis
draudimas

2017 m. lapkričio 9 d. įstatymas Nr. XIII-717

LR Seimas priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimą, kuris nuo 2018 m. sausio 1 d. sudaro geresnes sąlygas tėvams slaugyti vaikus, sergančius sunkiomis ir ypatingai sunkiomis ligomis.

Vienu metu išmoką sergančio vaiko slaugai gali gauti vienas iš jį slaugančių ir teisę į išmoką turinčių šeimos narių.(tėtis, mama, seneliai, globėjas ar rūpintojas).

Jiems,  ypatingai sunkių ligų atveju, yra mokama iki 360 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmos slaugymo dienos, o už sunkiomis ligomis sergančio vaiko iki 18 metų slaugą – iki 180 kalendorinių dienų.

Sunkia liga sergantį vaiką slaugantys šeimos nariai nustatytas 364 kalendorines dienas gali išnaudoti per kalendorinius metus. Pasibaigus nurodytiems ligos išmokos mokėjimo terminams (364 ar 180 kalendorinių dienų), toliau išmoka už to paties vaiko slaugymą gali būti mokama ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus.