Pažinti ligą - mokėti ją įveikti

Straipsniai apie ligą

Histiocitozė ir hemofagocitiniai
sindromai

L. Ragelienė

Hemofilija

L. Ragelienė

Ūminė leukemija

Dr. Izolda Krivienė

Ūminė limfoblastinė
leukemija

Dr. Izolda Krivienė

Plačiau

Vaikų vėžio gydymo vėlyvųjų
komplikacijų stebėsena

Dr. Izolda Krivienė

Dabar Lietuvoje ilgalaikę remisiją pasiekia apie 93% ligonių sergančių ūmia limfoblastine leukemija. Iš jų pasveiksta apie 85%

L. Ragelienė