Pažinti ligą - mokėti ją įveikti

Straipsniai apie ligą

Histiocitozė ir hemofagocitiniai
sindromai

L. Ragelienė

Hemofilija

L. Ragelienė

Vaikų leukemijos

gyd. Goda Elizabeta Vaitkevičienė

Ūminė limfoblastinė
leukemija

gyd. Goda Elizabeta Vaitkevičienė

Biomedicininiai tyrimai

gyd. Goda Elizabeta Vaitkevičienė

Dabar Lietuvoje ilgalaikę remisiją pasiekia apie 93% ligonių sergančių ūmia limfoblastine leukemija. Iš jų pasveiksta apie 85%

L. Ragelienė