Garbės nariai

Profesorė Lina Ragelienė

Baigė Kauno Medicinos institutą 1970 m. ir dirbo vaikų ligų gydytoja. Nuo 1982 m. –   vaikų hematologė. Vėliau apsigynė daktaro disertaciją leukemijų diagnostikos srityje. Pirmoji pradėjo gydyti leukemija sergančius vaikus pagal tarptautinius standartus. Viena iš „Paguodos“ steigėjų. Profesorė publikavo 106 mokslinius straipsnius, išleido monografiją „Vaikų hematologija“, 5 žinynų bendraautorė, 2 Lietuvos mokslo draugijų steigėja, knygelių pacientams autorė ir redaktorė.

Gydytojas Aleksandras Savinas

Baigė Peterburgo, tuometinio Leningrado, pediatrijos institutą. Vėliau stažavosi Minske ordinatūroje. 1975-1978 m. dirbo vaikų ligų gydytoju Centrinėje Afrikos Respublikoje, vėliau ir Malyje. Nuo 1979 m. dirbo Vaikų ligoninėje – intensyvios terapijos skyriuje, vėliau – gydytoju pediatru Vaikų ligų skyriuje. Čia pirmąkart buvo pradėtas vaikų leukemijos gydymas. 20 metų gydė ir vadovavo Vaikų onkohematologijos skyriui.

Apdovanotas nusipelniusiojo gydytojojo vardu. Pimasis Vaikų ligoninėje pradėjo daryti ezogogastrofibroskipijas. Daugelio mokslinių straipsnių ir pranešimų bendraautorius. Kartu su profesore L. Rageliene modernizavo vaikų vėžio gydymą Lietuvoje: pradėjo taikyti vokiečių gydymo protokolus, kurie pagerino gydymą. Jų pastangomis buvo pradėtos vaikų kaulų čiulpų transplantacijos Lietuvoje, o Vaikų onkohematologinis centras šiuo metu tapo nacionaliniu ir regioniniu centru.

Svarbiausia, kad užaugino brandų ir itin
kvalifikuotą kolektyvą, kuris tęsia pradėtus
darbus, o kiekvienais metais
pasveiksta vis daugiau vaikų.

Paguodos valdyba

Valdybos pirmininkė

Daiva Žaromskienė

Nuo 2014 m. asociacijos vadovė. Savanorystės kelią pradėjo dar 2009 m. „Paguodoje“ kuruoja bendruomenės susitikimus, atsakinga už valdybos veiklas. Asociacija padėjo išugdyti skirtingas asmenines savybes : greitai spręsti problemas, gebėti suteikti pagalbą, organizuoti asociacijos veiklą. Teisinis išsilavinimas suteikė galimybių atstovauti pacientams keičiant ir kuriant įstatyminę bazę, įvairiose valstybinių institucijų komisijose. Daiva Žaromskienė yra Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Pacientų tarybos narė, dalyvauja kitų pacientų organizacijų veikloje ir gina jų interesus.

Daiva Žaromskienė Valdybos pirmininkė

Sigita Stankevičienė

1991 m. baigė VU medicinos fakultetą vaikų ligų gydytojo specialybę. Nuo 1991 m. iki 1995 m. –  vaikų ligų internatūra ir rezidentūra –  vaikų hematologo specializacija Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje, kurioje dirba iki šiol. Į „Paguodos“ veiklą įsitraukė nuo pat jos įkūrimo pradžios: bendradarbiavo su vokiečių įkurta organizacija „Kinderchilfe fuer Litauen“ iki 2000 m., organizavo bendrus renginius ir projektus.

Dovilė Marčinskaitė

Valdybos narė. „Paguoda“ nuo 2017 m. yra Dovilei savanorystės namai, kuriuos ji nuoširdžiai stengiasi padėti kurti ir puoselėti. Svarbu siekti bendro tikslo, – kad sunkiai sergantys vaikai ir jų šeimos turėtų organizaciją, į kurią galėtų kreiptis tiek norint pasipasakoti, tiek prašant konkrečios pagalbos. Turi 15 m. patirtį komunikacijos, viešųjų ryšių, rinkodaros srityse. Dovilė tiki, kad šiose srityse „Paguodai“ ir gali būti naudingiausia.

Rytis Verbus

Vienas pirmųjų pasveikusiųjų. Ryčio asmeninė patirtis parodo, kad galima įveikti skirtingus sunkius iššūkius ir įkvėpti kitus siekti savo tikslų ir niekada nepasiduoti. Atstovauja „Paguodą“ renginiuose, veda paskaitas, ruošia motyvacines programas. Bendrauja su vaikais ir jų tėveliais, dalinasi asmenine patirtimi ir atradimais.

Rytis Verbus
Tatjana Plaskoicienė

Tatjana Plaskoicienė

Mama, išgyvenusi sunkų ir ilgą sūnaus ligos laikotarpį, kurį lydėjo ligos atkrytis. Ilgalaikė, ištverminga ir skausminga patirtis neleido prarasti vilties, kad sūnus tikrai pasveiks. Matydama sūnaus šypseną ir laimingas akis ji sako, kad klastingą ligą padėjo įveikti darna ir viens kito palaikymas šeimoje. Savo patirtimi dalijasi su sergančių vaikų tėveliais, prižiūri ligonį, sudarydama sąlygas slaugančiam pakeisti aplinką, aktyviai dalyvauja ir savanoriauja asociacijos organizuojamuose renginiuose, spinduliuoja tikėjimo ir pasitikėjimo ugnelę bendruomenės nariams.

Buvusios vadovės

Marija Chmieliauskienė      1993-2003

Vilija Zapalskienė                 2004 -2014

Projekto vadovė

Dalia Valatkevičienė

Projekto vadovė Dalia Valatkevičienė yra patyrusi asociacijos veiklos organizatorė, turinti didesnę nei 15 m. patirtį sveikatos gerinimo ir socialinės integracijos srityse. ES fondų lėšomis finansuojamų projektų „Stiprių vaikų pagalbos klubas 24/7 “ ir „Pozityvių pokyčių olimpiada“ projektų vadovė.