Valstybės
rinkliava

Atleidimas nuo valstybės rinkliavos

Už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei pakeitimą, už dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, išdavimą nuo valstybės rinkliavos atleidžiami asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis.

Rinkliavos įstatymas (6 straipsnis)