Biomedicininiai tyrimai

Gyd. Goda Elizabeta Vaitkevičienė

Asociacija „Paguoda“ dalyvavo  „Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII – 1679 projekto“ svarstyme Lietuvos Respublikos Seime dėl vaikų įtraukimo į biomedicininius tyrimus ir  atstovavo sergančius vaikus bei jų tėvelius Seimo Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos reikalų, Žmogaus teisių ir Teisės ir teisėtvarkos komitetuose.

Kuo svarbūs biomedicininiai/klinikiniai tyrimai?

Per pastaruosius 40-50 metų vyko didžiulis progresas gydant įvairias vaikų vėžio formas. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl šiuo metu išgydoma beveik 80% vaikų, sergančių vėžiu, yra ta, kad labai ženkliai pagerėjo šių ligų diagnostika ir patobulėjo gydymas chemoterapija. Mokslo pažangos dėka vis detaliau išsiaiškinama, kaip elgiasi piktybinės ląstelės. Tačiau gydytojai vis dar nori geriau suprasti, kodėl vaikai suserga vėžiu, kodėl vienus vaikus sekasi gydyti geriau negu kitus ir kaip reikėtų gydyti vaikus, kuriems skiriamas gydymas yra neefektyvus. Nori sukurti gydymą, kuris būtų efektyvesnis, tačiau sukeltų mažiau komplikacijų. Mokslinių biomedicininių/klinikinių tyrimų tikslas yra sukurti taip vadinamą individualų gydymą, kad kiekvienas vėžiu sergantis vaikas gautų konkrečiai jam tinkamą gydymą.

Kas yra biomedicininiai/klinikiniai tyrimai?

Tai yra moksliniai tyrimai, kuriuos atliekant dalyvauja žmonės (taip vadinami tiriamieji). Žmonių dalyvavimas yra savanoriškas, o pagrindinis tokių tyrimų tikslas yra didinti medicinos mokslo pažangą. Biomedicininiai/klinikiniai tyrimai skirstomi į intervencinius ir neintervencinius (arba stebimuosius) tyrimus.

Neintervenciniai (stebėsenos) tyrimai

Stebėsenos tyrimo metu pagal protokole nustatytą tvarką ir kriterijus tyrėjai vertina ligos eigą. Tiriamieji tuo metu gali gauti gydymą, tą patį, kurį jie įprastai gautų ir nedalyvaudami tyrime. Jie negauna papildomo, tiriamojo gydymo, kokį gauna tiriamieji, įtraukti į intervencinį gydymą. Pavyzdžiui, gali būti tiriama, kokios komplikacijos išsivysto, skiriant tam tikrus chemoterapinius preparatus.

Intervenciniai klinikiniai tyrimai

Tai tyrimai, kurių metu tiriamiesiems pagal sudarytą ir bioetikos komiteto bei valstybinės vaistų kontrolės tarnybos patvirtintą protokolą skiriamas tiriamasis vaistas, gydymo metodas, atliekama kokia nors procedūra, pakeičiamas maitinimas ar pan. Klinikinio tyrimo metu gali būti lyginamas naujas ir jau taikomas, taip vadinamas standartinis gydymas. Kartais tarpusavyje norima palyginti du, jau seniau taikomus, gydymo metodus. Dažniausiai, tyrimo metu lyginant du metodus ar du vaistinius preparatus, nėra žinoma, kuris jų veikia geriau, kuris sukelia daugiau šalutinių reakcijų; gali būti, kad abu metodai yra vienodai veiksmingi. Tyrėjai, taikydami specialius vertinimo metodus, stengiasi nustatyti naujojo vaisto ar metodo efektyvumą, saugumą. Pavyzdžiui, skiriant vaistą nuo aukšto kraujospūdžio, stebima, ar kraujospūdis nukris. Arba skiriant vaistą nuo vėžio, stebima, ar tą vaistą gaunančių ligonių liga neatsinaujins.

Plačiau apie biomedicininius tyrimus

Biomedicininiai tyrimai vaikų onkohematologijoje. Auksinis standartas optimizuojant retų vaikų ligų gydymą
Dr. Goda Vaitkevičienė, Dr. Sonata Trakymienė, Dr. Jelena Rascon.
Atsisiųsti

Biomedicininių tyrimų patirtis onkohematologinėmis ligomis sergantiems vaikams Lietuvoje
Dr. Goda Vaitkevičienė
Atsisiųsti

Skaitykite daugiau straipsnių