„Gerumo lašelis“ vaikams visus
mokslo metus

Tapkite ir Jūs vienu iš puikaus būrio, kurie jungiasi prie „Gerumo lašelio“ akcijos.

„Gerumo lašelio“ akcija

„Gerumo lašelio“ akcija tęsis visus mokslo metus. Mokslo įstaigos savarankiškai pasirenka „Gerumo lašelio” vykdymo datą/dieną.

Galite dalintis

Gerumo lašelius galite dalinti ir skambindami trumpuoju numeriu 1490 (auka 3 Eur.)

#Paguoda #BūtiKartu

„Gerumo lašelis“ vaikams visus mokslo metus

Tapkite ir Jūs vienu iš puikaus būrio, kurie jungiasi prie „Gerumo lašelio“ akcijos.

„Gerumo lašelio“ akcija

„Gerumo lašelio“ akcija tęsis visus mokslo metus, savarankiškai pasirinkdamos akcijos vykdymo dieną.

Galite dalintis

Gerumo lašelius galite dalinti ir skambindami trumpuoju numeriu 1490 (auka 3 Eur.)

#Paguoda #BūtiKartu