Gyvenamasis
plotas

Valstybės parama būstui

Valstybės parama būstui įsigyti ar pritaikyti neįgaliųjų poreikiams teikama:

  • asmenims, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
  • šeimoms, kuriose yra asmuo, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams modernizuoti įstatymas (4 straipsnis)

Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, iki 2002 12 31 lengvatinėmis sąlygomis gavusiems kreditus ir po 2003 01 01 šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, – padengiama 20 procentų suteikto kredito likučio sumos.

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo įstatymas (2-1 straipsnis)

Subsidija būsto kredito daliai padengti teikiama kreditų gavėjams – šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas – padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas (6 straipsnis)

Šeima, kurioje yra neįgalus vaikas, gyvenanti savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis 1 šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv.m. arba 14 kv. m., turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą (8 ir 9 straipsnis).

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas

Šeimose, kuriose yra neįgalus vaikas ir turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, kuriose yra neįgalus vaikas.

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas (11 straipsnis)