GYVENAMASIS  PLOTAS

Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, iki 2002-12-31 lengvatinėmis sąlygomis gavusiems kreditus ir po 2003-01-01 šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas – padengiama 20 procentų suteikto kredito likučio sumos.

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įgyvendinimo įstatymas

Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas, turinčioms būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka (34754 € būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį).

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas

Subsidija būsto kredito daliai padengti. Šeimoms, kuriose yra neįgalus vaikas – padengiama 20 proc. suteikto kredito (ar kredito likučio) sumos.

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas

Šeima, kurioje yra neįgalus vaikas, gyvenanti savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis 1 šeimos nariui yra mažesnis kaip 10 kv. m.. turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

 Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas

Šeimose. Kuriose yra neįgalus vaikas ir turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybėje datą. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, kuriose yra neįgalus vaikas.

Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas

<<

Scroll to top