Vykimas per pasienio
kontrolės punktus

Pirmumo vykti teisė

Teisę vykti be eilės turi lengvieji automobiliai, kuriais vežami neįgalūs vaikai, pateikę neįgaliojo pažymėjimą.
LRV nutarimas 2006-06-01 Nr.524 „Dėl LRV 2001 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių patvirtinimo“pakeitimo“.