Ženklo „Neįgalusis“
naudojimas

Neįgaliojo vaiko lengvatos

Teisę ženklą naudoti turi fizinis asmuo, kuris veža vaiką, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005-01-28 įsakymas Nr. A1-20/1V-23/V-67 „Dėl skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“