„Gerumo lašelis“ iniciatyva, kuri skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Birželio 1-oji – Vaikų gynimo dienai skelbiame „Gerumo lašelio““ iniciatyvą.
Būsime dėkingi visiems, kurie prisijungs prie šios gerumo iniciatyvos.

Renginio globėja
Seimo Pirmininkė
Viktorija Čmilytė-Nielsen

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“  kviečia Lietuvos visuomenę dalyvauti paramos iniciatyvoje, skirtoje vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis.

Gegužės mėnesį skelbiame „Gerumo lašelio“ mėnesiu.

Skleiskite pozityvias emocijas, prisidėdami prie aitvarų paleidimo renginio „Dangaus šypsena“ ir siųskite video sveikinimus, linkėjimus, skirtus vaikams, sergantiems vėžiu. Jūsų bendruomenių video (iki 2 min.) lauktume iki gegužės 25 d. Video siųskite: reda.kneizeviciene@lrs.lt

Dalintis dosnumu
ir gerumu

Dalintis dosnumu ir gerumu galite pervesdami paramą į asociacijos „Paguoda“ sąskaitą LT98 7300 0100 0244 6960, ar kitu Jums priimtinu būdu https://www.paguoda.lt/finansine-parama/, trumpuoju numeriu 1490 auka 3Eur.- nuo gegužės 10 d.

Programa
Tarptautinei vaikų gynimo dienai,
birželio 1-ajai

1. Vaikų, besigydančių onkohematologijos centre, darbelių paroda–mugė, kraujo bei kaulų čiulpų donorystės akcija.

10 – 15 val.

2. Finalinis akcijos renginys. Seimo Pirmininkės ir pasaulio lietuvių sveikinimai vaikams Seimo Youtube paskyroje.

15 val.

3. Aitvarų „Dangaus šypsena“ paleidimo renginys Vaikų onkohematologijos centro kiemelyje.

17 val.

 

#Paguoda #BūtiKartu

„Gerumo lašelis“ iniciatyva, kuri skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Birželio 1-oji – Vaikų gynimo dienai skelbiame „Gerumo lašelio““ iniciatyvą. Būsime dėkingi visiems, kurie prisijungs prie šios gerumo iniciatyvos.

Renginio globėja
Seimo Pirmininkė
Viktorija Čmilytė-Nielsen

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“  kviečia Lietuvos visuomenę dalyvauti paramos iniciatyvoje, skirtoje vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis.

Gegužės mėnesį skelbiame „Gerumo lašelio“ mėnesiu.

Skleiskite pozityvias emocijas, prisidėdami prie aitvarų paleidimo renginio „Dangaus šypsena“ ir siųskite video sveikinimus, linkėjimus, skirtus vaikams, sergantiems vėžiu. Jūsų bendruomenių video (iki 2 min.) lauktume iki gegužės 25 d. Video siųskite: reda.kneizeviciene@lrs.lt

Dalintis dosnumu
ir gerumu

Dalintis dosnumu ir gerumu galite pervesdami paramą į asociacijos „Paguoda“ sąskaitą LT98 7300 0100 0244 6960, ar kitu Jums priimtinu būdu https://www.paguoda.lt/finansine-parama/, trumpuoju numeriu 1490 auka 3Eur.- nuo gegužės 10 d.

Programa
Tarptautinei vaikų gynimo dienai,
birželio 1-ajai

1. Vaikų, besigydančių onkohematologijos centre, darbelių paroda–mugė, kraujo bei kaulų čiulpų donorystės akcija.

10 – 15 val.

2. Finalinis akcijos renginys. Seimo Pirmininkės ir pasaulio lietuvių sveikinimai vaikams Seimo Youtube paskyroje.

15 val.

3. Aitvarų „Dangaus šypsena“ paleidimo renginys Vaikų onkohematologijos centro kiemelyje.

17 val.

 

#Paguoda #BūtiKartu

Kviečiame dalintis grupės “Saulė kliošas” daina ir skirti 1,2% pajamų mokesčio.

Būti kartu yra stiprybė. Kviečiame dalintis grupės “Saulė kliošas” daina ir skirti 1,2% pajamų mokesčio, kurį panaudosime veikloms, praskaidrinančioms onkologinėmis ligomis sergančių vaikų kasdienybę, skatinančioms pozityvų mąstymą, džiaugsmą,optimizmą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

Gerumas nekainuoja

Džiugu,kad vis labiau imame rūpėti vieni kitiems,pastebėti kam ypač sunku,nesiekdami grąžos,skiriame jiems savo laiką ir jausmus. „Gerumas nekainuoja”.

Paskatinkite aukoti

Paskatinkite savo draugus, pažįstamus, kolegas ar įmonę, kurioje dirbate, aukoti Asociacijai “ Paguoda”.Dalintis dosnumu galite įvairiais būdais : surinkdami trumpąjį numerį 1490 ,aukodami kas mėnesį ar pervesdami vienkartinę paramą.Ačiū,kad esate Kartu!

#Paguoda #BūtiKartu

Kviečiame dalintis grupės “Saulė kliošas” daina ir skirti 1,2% pajamų mokesčio.

Būti kartu yra stiprybė. Kviečiame dalintis grupės “Saulė kliošas” daina ir skirti 1,2% pajamų mokesčio, kurį panaudosime veikloms, praskaidrinančioms onkologinėmis ligomis sergančių vaikų kasdienybę, skatinančioms pozityvų mąstymą, džiaugsmą,optimizmą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

Gerumas nekainuoja

Džiugu,kad vis labiau imame rūpėti vieni kitiems,pastebėti kam ypač sunku,nesiekdami grąžos,skiriame jiems savo laiką ir jausmus. „Gerumas nekainuoja”.

Paskatinkite aukoti

Paskatinkite savo draugus, pažįstamus, kolegas ar įmonę, kurioje dirbate, aukoti Asociacijai “ Paguoda”.Dalintis dosnumu galite įvairiais būdais : surinkdami trumpąjį numerį 1490 ,aukodami kas mėnesį ar pervesdami vienkartinę paramą.Ačiū,kad esate Kartu!

#Paguoda #BūtiKartu

TREL projektas:
pasveikusiojo pasas

TREL – tai mokslinių tyrimų ir švietimo bendradarbiavimo projektas, siekiantis pagerinti vaikų, sergančių piktybiniais navikais, išgyvenamumą Lietuvoje. (angl. Twinning in Research and Education to improve survival in Childhood Solid Tumours in Lithuania, TREL, https://cordis.europa.eu/project/id/952438).

Sausio 18 dieną įvyko pirmasis susitikimas, žymintis TREL projekto pradžią

Sausio 18 dieną įvyko pirmasis susitikimas, žymintis TREL projekto, finansuojamo pagal „Horizon 2020“ programą, pradžią. Šis projektas VULSK labai svarbus, nes tai pirmas kartas, kai Vaikų Onkohematologijos centro specialistai projekte dalyvaus kaip pagrindiniai koordinatoriai. Šio projekto tikslas – pagerinti vaikų, sergančių piktybiniais navikais: centrinės nervų sistemos, neuroblastomos ir inkstų navikų išgyvenamumą Lietuvoje, aktyviai inicijuojant mokslines veiklas ir perimant daugiau patyrusių partnerių žinias. Projekto trukmė – 3 metai.

Gydymo metodikų naujovės

Susitikimas prasidėjo pristatant VULSK vykstančius projektus ir mokslines iniciatyvas, toliau aptariant projekto metu planuojamas atlikti užduotis. Pirmoje susitikimo dalyje partneriai iš Austrijos pristatė taikomuosius mokslinius tyrimus vaikų onkohematologinių ligų diagnozei, taip pat buvo aptartos gydymo metodikų naujovės su Danijos partneriais, tikintis, jog projekto laikotarpiu kai kurias iš jų bus galima įgyvendinti ir VULSK. Kadangi klinikiniai tyrimai šioje srityje yra svarbūs, tačiau jų trūksta, buvo pakviesti partneriai iš Vokietijos, kurie padės VULSK įtraukti į klinikinių tyrimų veiklą ir šiuo tikslu paruošti specialistus. Paskutinė tema, aptarta su partneriais, buvo pasveikusiojo (angl.k. Survivorship Passport) paso įdiegimas, taip pat vaikų vaisingumo išsaugojimas. Susitikime iš viso dalyvavo 32 specialistai iš 9 šalių ir ligoninių.

Pasveikusiojo paso paskirtis

Pasveikusiojo paso, sukurto Europos ekspertų, paskirtis, kad bet kurioje Europos šalyje gyvenantis vėžį įveikęs asmuo gautų naujausias sveikatos stebėsenos rekomendacijas. Pasveikusiojo pasas – tai sveikatos stebėsenai sukurta internetinė platforma, į kurią suvedus duomenis apie buvusį gydymą, programoje sugeneruojamos stebėsenos rekomendacijos. Pasas bus unikalus tuo, kad duomenys bus pasiekiami bet kurioje Europos šalyje ne tik pasveikusiajam, bet ir medicinos darbuotojams, kuriems pacientas leidžia šiuos duomenis pasižiūrėti. Be to, suvesti duomenis programoje bus išverčiami į kitą kalbą. Pavyzdžiui, jei gydymas baigtas Lietuvoje ir duomenys suvesti lietuviškai, o asmuo išvažiuoja studijuoti, tarkim, į Italiją, tai prireikus šioje šalyje medicinos darbuotojai matys jo gydymo santrauką itališkai. Tokių būdu medikai Italijoje gaus tą pačią esminę informaciją apie skirtą gydymą, patirtas komplikacijas ir vadovausis tomis pačiomis stebėsenos rekomendacijomis.

Stebėtojų taryba

Projekto eigą stebės Stebėtojų taryba, kurios narė yra Lietuvos vaikų vėžio asociacijos „Paguoda“ pirmininkė Daiva Žaromskienė. Stebėtojų tarybos tikslas – pateikti įžvalgas apie projekto veiklas ir įgyvendinimo būdus iš pacientų, šeimų, pasveikusiųjų perspektyvos. Taip pat skleisti informaciją apie projekto veiklas vaikų onkologijos bendruomenei, pacientams, pasveikusiems, rėmėjams.

TREL projektas: pasveikusiojo pasas

TREL – tai mokslinių tyrimų ir švietimo bendradarbiavimo projektas, siekiantis pagerinti vaikų, sergančių piktybiniais navikais, išgyvenamumą Lietuvoje. (angl. Twinning in Research and Education to improve survival in Childhood Solid Tumours in Lithuania, TREL, https://cordis.europa.eu/project/id/952438).

Sausio 18 dieną įvyko pirmasis susitikimas, žymintis TREL projekto pradžią

Sausio 18 dieną įvyko pirmasis susitikimas, žymintis TREL projekto, finansuojamo pagal „Horizon 2020“ programą, pradžią. Šis projektas VULSK labai svarbus, nes tai pirmas kartas, kai Vaikų Onkohematologijos centro specialistai projekte dalyvaus kaip pagrindiniai koordinatoriai. Šio projekto tikslas – pagerinti vaikų, sergančių piktybiniais navikais: centrinės nervų sistemos, neuroblastomos ir inkstų navikų išgyvenamumą Lietuvoje, aktyviai inicijuojant mokslines veiklas ir perimant daugiau patyrusių partnerių žinias. Projekto trukmė – 3 metai.

Gydymo metodikų naujovės

Susitikimas prasidėjo pristatant VULSK vykstančius projektus ir mokslines iniciatyvas, toliau aptariant projekto metu planuojamas atlikti užduotis. Pirmoje susitikimo dalyje partneriai iš Austrijos pristatė taikomuosius mokslinius tyrimus vaikų onkohematologinių ligų diagnozei, taip pat buvo aptartos gydymo metodikų naujovės su Danijos partneriais, tikintis, jog projekto laikotarpiu kai kurias iš jų bus galima įgyvendinti ir VULSK. Kadangi klinikiniai tyrimai šioje srityje yra svarbūs, tačiau jų trūksta, buvo pakviesti partneriai iš Vokietijos, kurie padės VULSK įtraukti į klinikinių tyrimų veiklą ir šiuo tikslu paruošti specialistus. Paskutinė tema, aptarta su partneriais, buvo pasveikusiojo (angl.k. Survivorship Passport) paso įdiegimas, taip pat vaikų vaisingumo išsaugojimas. Susitikime iš viso dalyvavo 32 specialistai iš 9 šalių ir ligoninių.

Pasveikusiojo paso paskirtis

Pasveikusiojo paso, sukurto Europos ekspertų, paskirtis, kad bet kurioje Europos šalyje gyvenantis vėžį įveikęs asmuo gautų naujausias sveikatos stebėsenos rekomendacijas. Pasveikusiojo pasas – tai sveikatos stebėsenai sukurta internetinė platforma, į kurią suvedus duomenis apie buvusį gydymą, programoje sugeneruojamos stebėsenos rekomendacijos. Pasas bus unikalus tuo, kad duomenys bus pasiekiami bet kurioje Europos šalyje ne tik pasveikusiajam, bet ir medicinos darbuotojams, kuriems pacientas leidžia šiuos duomenis pasižiūrėti. Be to, suvesti duomenis programoje bus išverčiami į kitą kalbą. Pavyzdžiui, jei gydymas baigtas Lietuvoje ir duomenys suvesti lietuviškai, o asmuo išvažiuoja studijuoti, tarkim, į Italiją, tai prireikus šioje šalyje medicinos darbuotojai matys jo gydymo santrauką itališkai. Tokių būdu medikai Italijoje gaus tą pačią esminę informaciją apie skirtą gydymą, patirtas komplikacijas ir vadovausis tomis pačiomis stebėsenos rekomendacijomis.

Stebėtojų taryba

Projekto eigą stebės Stebėtojų taryba, kurios narė yra Lietuvos vaikų vėžio asociacijos „Paguoda“ pirmininkė Daiva Žaromskienė. Stebėtojų tarybos tikslas – pateikti įžvalgas apie projekto veiklas ir įgyvendinimo būdus iš pacientų, šeimų, pasveikusiųjų perspektyvos. Taip pat skleisti informaciją apie projekto veiklas vaikų onkologijos bendruomenei, pacientams, pasveikusiems, rėmėjams.

COVID-19.
Ką reikėtų žinoti?

COVID-19 infekcija vaikams, sergantiems onkologinėmis ir kraujo ligomis

Ar vaikai, sergantys onkologinėmis ar kraujo ligomis, imlesni COVID-19 infekcijai?

Onkologinės ligos bei sutrikusio imuniteto būklė laikomos didesnės rizikos veiksniais susirgti COVID-19. Dabartinių tyrimų duomenimis, onkologinėmis ir kraujo ligomis sergančių vaikų COVID-19 ligos atvejai dažniausiai būna besimptomiai ar lengvos eigos (80 proc. visų atvejų), tačiau reikia likti atsargiems praėjus trumpam laikui po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos, gaunant didelių dozių chemoterapiją, kadangi šiais atvejais infekcija gali būti itin pavojinga.

Kaip apsisaugoti nuo
COVID-19 infekcijos?

 • Venkite kontaktų! Užsikrėsti galima ir nuo žmonių, kurie nejaučia ligos simptomų.
 • Teisingai dėvėkite apsauginę veido kaukę (uždenkite nosį ir burną).
 • Dažnai plaukite rankas vandeniu su muilu (plaunant rankas suskaičiuokite iki 20), nesant galimybių nusiplauti rankų, naudokite alkoholio turintį dezinfekcinį skystį.
 • Venkite kontakto su sergančiais asmenimis, ypač karščiuojančiais, kosėjančiais, čiaudinčiais.
 • Venkite liesti veidą.
 • Venkite masinio susibūrimo vietų.
 • Valykite dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, mobiliuosius telefonus, kt.).

Ką daryti, jei įtariate, jog Jūsų vaikas užsikrėtė COVID-19 infekcija?

Jei įtariate, jog Jūsų vaikas užsikrėtė COVID-19 infekcija ir jam pasireiškė karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, uoslės ar skonio praradimas, viduriavimas ar pykinimas, likite namuose ir skambinkite bendruoju telefonu 1808, pokalbio metu informuokite apie vaiko imunosupresinę būklę.

Patvirtintos COVID-19 ligos atveju telefonu informuokite Jūsų vaiką gydantį vaikų onkohematologą, gydytojas nurodys dėl tolesnės onkohematologinės ligos gydymo taktikos. Informuokite gydytoją vaikų onkohematologą ir tuo atveju, jei COVID-19 liga patvirtinta Jūsų šeimos nariams. Jokiu būdu patys savo nuožiūra nekoreguokite vaistų vartojimo.

Sukarščiavus vaikui elkitės kaip įprastu karščiavimo atveju pagal tokią taktiką, kokią nurodė Jūsų vaiką gydantis vaikų onkohematologas.

Ar vaikus galima skiepyti vakcina „Comirnaty“?

Šiuo metu ši vakcina rekomenduojama vyresniems nei 16 metų asmenims. Dėl vakcinos saugumo ir efektyvumo jaunesniems kol kas duomenų nepakanka. 16 metų ir vyresni jaunuoliai gali būti skiepijami, vakcina laikoma saugia ir nekeliančia rizikos onkologinėmis ir kraujo ligomis sergantiems asmenims.

Verta žinoti, kad lieka neaišku, kaip susidarys imunitetas prieš SARS-CoV-2 virusą sergantiems onkohematologinėmis ligomis ir kaip ilgai jis išliks. Todėl net ir pasiskiepijus 1 ar 2 dozėmis privalu laikytis visų anksčiau minėtų atsargumo priemonių.

„Moderna“ vakcina šiuo metu skiepijami asmenys nuo 18 metų amžiaus.

Kaip elgtis prieš numatomą gydymą ligoninėje?

2 savaites iki numatytos hospitalizacijos rekomenduojama griežtai laikytis izoliacijos ir kitų savisaugos priemonių, siekiant išvengti užsikrėtimo COVID-19 infekcija ir pagrindinės ligos gydymo atidėjimo.

Patvirtinus COVID-19 infekciją dėl tolimesnės gydymo taktikos sprendžiama individualiu atveju, siekiant tinkamos gydymo kontrolės ir minimalios rizikos kitiems pacientams bei medicininiam personalui.

Informaciją parengė gydytoja rezidentė Austėja Stankutė-Kolosova ir VUL SK Vaikų onkohematologijos centro vadovė doc. dr. Jelena Rascon.

Parengta pagal ECDC, EMA, EBMT, BSBMTCT, BSH, SIOP, ĮPMG duomenis 2021 m. sausis

COVID-19. Ką reikėtų žinoti?

COVID-19 infekcija vaikams, sergantiems onkologinėmis ir kraujo ligomis

Ar vaikai, sergantys onkologinėmis ar kraujo ligomis, imlesni COVID-19 infekcijai?

Onkologinės ligos bei sutrikusio imuniteto būklė laikomos didesnės rizikos veiksniais susirgti COVID-19. Dabartinių tyrimų duomenimis, onkologinėmis ir kraujo ligomis sergančių vaikų COVID-19 ligos atvejai dažniausiai būna besimptomiai ar lengvos eigos (80 proc. visų atvejų), tačiau reikia likti atsargiems praėjus trumpam laikui po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos, gaunant didelių dozių chemoterapiją, kadangi šiais atvejais infekcija gali būti itin pavojinga.

Kaip apsisaugoti nuo
COVID-19 infekcijos?

 • Venkite kontaktų! Užsikrėsti galima ir nuo žmonių, kurie nejaučia ligos simptomų.
 • Teisingai dėvėkite apsauginę veido kaukę (uždenkite nosį ir burną).
 • Dažnai plaukite rankas vandeniu su muilu (plaunant rankas suskaičiuokite iki 20), nesant galimybių nusiplauti rankų, naudokite alkoholio turintį dezinfekcinį skystį.
 • Venkite kontakto su sergančiais asmenimis, ypač karščiuojančiais, kosėjančiais, čiaudinčiais.
 • Venkite liesti veidą.
 • Venkite masinio susibūrimo vietų.
 • Valykite dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, mobiliuosius telefonus, kt.).

Ką daryti, jei įtariate, jog Jūsų vaikas užsikrėtė COVID-19 infekcija?

Jei įtariate, jog Jūsų vaikas užsikrėtė COVID-19 infekcija ir jam pasireiškė karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas, uoslės ar skonio praradimas, viduriavimas ar pykinimas, likite namuose ir skambinkite bendruoju telefonu 1808, pokalbio metu informuokite apie vaiko imunosupresinę būklę.

Patvirtintos COVID-19 ligos atveju telefonu informuokite Jūsų vaiką gydantį vaikų onkohematologą, gydytojas nurodys dėl tolesnės onkohematologinės ligos gydymo taktikos. Informuokite gydytoją vaikų onkohematologą ir tuo atveju, jei COVID-19 liga patvirtinta Jūsų šeimos nariams. Jokiu būdu patys savo nuožiūra nekoreguokite vaistų vartojimo.

Sukarščiavus vaikui elkitės kaip įprastu karščiavimo atveju pagal tokią taktiką, kokią nurodė Jūsų vaiką gydantis vaikų onkohematologas.

Ar vaikus galima skiepyti vakcina „Comirnaty“?

Šiuo metu ši vakcina rekomenduojama vyresniems nei 16 metų asmenims. Dėl vakcinos saugumo ir efektyvumo jaunesniems kol kas duomenų nepakanka. 16 metų ir vyresni jaunuoliai gali būti skiepijami, vakcina laikoma saugia ir nekeliančia rizikos onkologinėmis ir kraujo ligomis sergantiems asmenims.

Verta žinoti, kad lieka neaišku, kaip susidarys imunitetas prieš SARS-CoV-2 virusą sergantiems onkohematologinėmis ligomis ir kaip ilgai jis išliks. Todėl net ir pasiskiepijus 1 ar 2 dozėmis privalu laikytis visų anksčiau minėtų atsargumo priemonių.

„Moderna“ vakcina šiuo metu skiepijami asmenys nuo 18 metų amžiaus.

Kaip elgtis prieš numatomą gydymą ligoninėje?

2 savaites iki numatytos hospitalizacijos rekomenduojama griežtai laikytis izoliacijos ir kitų savisaugos priemonių, siekiant išvengti užsikrėtimo COVID-19 infekcija ir pagrindinės ligos gydymo atidėjimo.

Patvirtinus COVID-19 infekciją dėl tolimesnės gydymo taktikos sprendžiama individualiu atveju, siekiant tinkamos gydymo kontrolės ir minimalios rizikos kitiems pacientams bei medicininiam personalui.

Švęskime Šv. Kalėdas kartu

Pasidalinkite kalėdiniu džiaugsmu ir su sergančiais vėžiu vaikais. Tegul Jūsų paramos dėka Šv. Kalėdos pasibeldžia ir į jų duris.

Būti
kartu

Dėkojame rėmėjams
ir draugams

Asociacija „Paguoda“ yra dėkinga savo rėmėjams ir draugams, kurie visus 2020 – uosius metus buvo kartu ir prisidėjo prie gerų darbų, iniciatyvų savo parama bei nuoširdžiomis emocijomis.

Gražių Jums artėjančių Šv. Kalėdų.

Švęskime Šv. Kalėdas kartu

Pasidalinkite kalėdiniu džiaugsmu ir su sergančiais vėžiu vaikais. Tegul Jūsų paramos dėka Šv. Kalėdos pasibeldžia ir į jų duris.

Dėkojame rėmėjams
ir draugams

Asociacija „Paguoda“ yra dėkinga savo rėmėjams ir draugams, kurie visus 2020 – uosius metus buvo kartu ir prisidėjo prie gerų darbų, iniciatyvų savo parama bei nuoširdžiomis emocijomis.

Gražių Jums artėjančių Šv. Kalėdų.

Projekto „Pozityvių pokyčių Olimpiada“ atgarsiai Paberžės Verdenės gimnazijoje

„Pozityvių pokyčių Olimpiada“ vyko Paberžės Verdenės gimnazijoje. „Netingėk ir neniurzgėk – daugiau šypsokis ir judėk!“ – šis šūkis kvietė vaikus ir jaunimą į judrias pramogas. Smagios estafetės, pripučiamas kliūčių ruožas ir interaktyvūs sportiniai žaidimai su VR SPOT.

Pozityvių pokyčių Olimpiada hero

Formuoti sveikos gyvensenos įpročius.

2020m. rugsėjo 29 dieną, Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje vyko „Pozityvių pokyčių olimpiada“, kurios tikslas skatinti vaikų ir paauglių aktyvų dalyvavimą sveikatingumo veiklose, formuoti sveikos gyvensenos įpročius.

Rūpintis kitais

Tikybos pamokose pradinėse klasėse kaip tik neseniai kalbėjome apie tai, kad gyvybė yra Dievo dovana, kaip svarbu yra rūpintis savo ir kitų sveikata, tiek kūno bet ir sielos, kaip patirti Dievo meilę, kaip būti dėkingais Dievui už tai, kad Jis mus sukūrė ir nepaliauja mus globojęs.

Mokėti džiaugtis gyvenimu

Buvo gera žiūrėti kaip vaikai dalyvaudami įvairiose veiklose smagiai leisdami laiką, tiesiog džiaugdamiesi gyvenimu, šypsodamiesi, draugiškai bendraudami, tarsi praktiškai atliko tai, apie ką buvo kalbama pamokų metu.

Man pačiam irgi teko išbandyti kai kurias pramogas, būtent virtualiojo pasaulio siūlomas sporto galimybes. Buvo gera išbandyti kažką naujo, (manau šių dienų vaikus tokie dalykai ypač traukia), tačiau vis tik bučiau už tiesioginio sporto galimybę. Pats laisvalaikiu mėgstu žaisti krepšinį ar bent pamėtyti į krepšį.

Tikybos mokytojas kun. Juzef Makut Paberžė, 2020-09-29

Pozityvių pokyčių Olimpiada hero

Projekto „Pozityvių pokyčių Olimpiada“ atgarsiai Paberžės Verdenės gimnazijoje

„Pozityvių pokyčių Olimpiada“ vyko Paberžės Verdenės gimnazijoje. „Netingėk ir neniurzgėk – daugiau šypsokis ir judėk!“ – šis šūkis kvietė vaikus ir jaunimą į judrias pramogas. Smagios estafetės, pripučiamas kliūčių ruožas ir interaktyvūs sportiniai žaidimai su VR SPOT.

Formuoti sveikos gyvensenos įpročius.

2020m. rugsėjo 29 dieną, Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje vyko „Pozityvių pokyčių olimpiada“, kurios tikslas skatinti vaikų ir paauglių aktyvų dalyvavimą sveikatingumo veiklose, formuoti sveikos gyvensenos įpročius.

Rūpintis kitais

Tikybos pamokose pradinėse klasėse kaip tik neseniai kalbėjome apie tai, kad gyvybė yra Dievo dovana, kaip svarbu yra rūpintis savo ir kitų sveikata, tiek kūno bet ir sielos, kaip patirti Dievo meilę, kaip būti dėkingais Dievui už tai, kad Jis mus sukūrė ir nepaliauja mus globojęs.

Mokėti džiaugtis gyvenimu

Buvo gera žiūrėti kaip vaikai dalyvaudami įvairiose veiklose smagiai leisdami laiką, tiesiog džiaugdamiesi gyvenimu, šypsodamiesi, draugiškai bendraudami, tarsi praktiškai atliko tai, apie ką buvo kalbama pamokų metu.

Man pačiam irgi teko išbandyti kai kurias pramogas, būtent virtualiojo pasaulio siūlomas sporto galimybes. Buvo gera išbandyti kažką naujo, (manau šių dienų vaikus tokie dalykai ypač traukia), tačiau vis tik bučiau už tiesioginio sporto galimybę. Pats laisvalaikiu mėgstu žaisti krepšinį ar bent pamėtyti į krepšį.

Tikybos mokytojas kun. Juzef Makut Paberžė, 2020-09-29

O jei vieną dieną panorėsiu tapti tėčiu?

Naujausi leidiniai, skirti mergaitėms ir berniukams.

Vėžys ir jo gydymas:

chemoterapija, radioterapija ir chirurginės operacijos gali neigiamai paveikti vaisingumą.Tikriausiai vaikai ar paaugliai dar negalvoja, ar galės susilaukti vaikų. Tačiau ateityje šis klausimas gali tapti jiems labai svarbus. Naujose knygelėse pateikiama svarbi informacija suprantamai ir nesudėtingai apie vaisingumą.

O jei vieną dieną panorėsiu tapti tėčiu?

Naujausi leidiniai, skirti mergaitėms ir berniukams.

Vėžys ir jo gydymas:

chemoterapija, radioterapija ir chirurginės operacijos gali neigiamai paveikti vaisingumą.Tikriausiai vaikai ar paaugliai dar negalvoja, ar galės susilaukti vaikų. Tačiau ateityje šis klausimas gali tapti jiems labai svarbus. Naujose knygelėse pateikiama svarbi informacija suprantamai ir nesudėtingai apie vaisingumą.